مسابقه ویژه ارتحال امام(ره)

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره به مناسبت  سی و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) اقدام به برگزاری مسابقه ای  تحت عنوان انتظار نيمه خرداد نموده است. به برگزيدگان اين مسابقه جوايز ارزنده اي اهداء خواهد گرديد.

ارتحال امام

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره به مناسبت  سیو یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) اقدام به برگزاری مسابقه ای  تحت عنوان انتظار نيمه خرداد نموده است. به برگزيدگان اين مسابقه جوايز ارزنده اي اهداء خواهد گرديد.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.